انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس انجمن صنفی مرمتگران آثار باستانی فارس

انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس انجمن صنفی مرمتگران آثار باستانی فارس

به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی مرمتگران آثار باستانی استان فارس، در اولین انتخابات انجمن صنفی مرمتگران آثار باستانی استان اعضای هیئت مدیره و بازرس و اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. طی این انتخابات به ترتیب بیشترین آرا  مربوط به سحر فروزان پور،‌ محمدصادق شمس، سیامک بصیری، لاله حسین پور، وحید نصیری اصل به عنوان