گوگل بینش های Pagespeed را با فانوس دریایی ۱۱ به روز می کند

گوگل بینش های Pagespeed را با فانوس دریایی ۱۱ به روز می کند

  به نقل از بای رپورتاژ و به نقل از ژورنال موتور جستجو گوگل بینش های Pagespeed را با نسخه جدیدی از Lighthouse به روز کرده است. نسخه جدید حاوی ممیزی های جدید ، رفع اشکال و تغییر در امتیاز دهی است. فانوس دریایی ۱۱   Lighthouse یک ابزار اندازه گیری منبع باز است که