پاسخگویی مدیران هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت شهرک های صنعتی و صمت در سامد

پاسخگویی مدیران هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت شهرک های صنعتی و صمت در سامد

محمدرضا غلامی با اشاره به پاسخگویی تعدادی از مدیران استان البرز در سامانه سامد، اظهار داشت: بر اساس جدول زمانبندی حضور مدیران استانی در سایت سامانه ارتباط مردم و دولت، فردا یکشنبه ۱۱ دی، مدیر جمعیت هلال احمر ساعت: ۱۰:۳۰ – ۹:۰۰  و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ساعت: ۱۲:۰۰ – ۱۰:۳۰  با حضور در مرکز